Myjnia przyjazna
kobietom
Kliknij i sprawdź

Mycie flot

Klientom instytucjonalnym oferujemy program dla flot samochodowych.
W ramach programu "Firmowych Flot Samochodowych" oferujemy zestaw procedur ułatwiających codzienną współpracę:
  • umowę współpracy na czas określony lub nieoznaczony
  • bezgotówkową i przelewową obsługę kierowców
  • atrakcyjny system rabatowy
  • rozliczanie poprzez miesięczną fakturę zbiorczą z terminem płatności
  • miesięczne zestawienie wykonanych usług w poszczególnych pojazdach